Vårt mål

Målet vårt er å skape innovasjon og nyskapning i Norge. Vi fokuserer på innovative ideer og prosjekter, som er til nytte for andre.